IDtech
Koenders Identificatie Techniek
Even voorstellen

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Ad Koenders, geboren in 1950 en eigenaar van Koenders Identificatie Techniek

Koenders Identificatie Techniek is sinds 01 januari 2013 aktief met het onderzoeken van voertuigen en onderdelen daarvan. Het onderliggende doel van deze onderzoeken is het vaststellen van de juiste herkomst, gebruik of wijzigingen hiervan.

 

 

In 1972 heb ik mijn politiediploma A gehaald en ben vanaf die tijd (m.u.v. 1999) werkzaam geweest als executief opsporingsambtenaar.

Ik werd geplaatst bij de surveillanceafdeling van de Verkeersgroep van het Korps Rijkspolitie te Breda en daar vanaf 1982 werkzaam als technisch specialist, belast met technische onderzoeken en ongevalafhandeling.

In 1987 was ik betrokken bij de oprichting en landelijke uitrol van het Permanent AutoTeam (P.A.T.).

Dit team werd gevormd uit technische medewerkers, veelal werkzaam bij de toenmalige Verkeersgroepen van het Korps Rijkspolitie, onder coördinatie van de Autodiefstallencentrale van het CRI en onder begeleiding van het Gerechtelijk Laboratorium (NFI).

De werkzaamheden van deze P.A.T.-medewerkers bestonden uit het al dan niet fulltime uitvoeren van identiteitsonderzoeken van voer en vaartuigen, dan wel onderdelen daarvan. Een concrete en geborgde werkomschrijving, opleiding en certificering van dit taakaccent is helaas nooit ontwikkeld.

Ik had het geluk om deze werkzaamheden van 1987 tot 1999 nagenoeg fulltime uit te kunnen oefenen en heb me daarbij kunnen ontwikkelen als ervaringsdeskundige op het gebied van voertuigcriminaliteit.

Na een theoretische en praktische opleiding in 1995 verkreeg ik vanuit het toenmalige LSOP het certificaat Deskundige A Etsen.

In 1999 was ik werkzaam bij een particulier recherchebureau.

In 2000 trad ik weer in dienst als executief politieambtenaar en vanaf juni van dat jaar weer met het taakaccent voertuigcriminaliteit.

Vanaf 2006 was ik, als Senior Vakman Informatieverwerking BPZ, werkzaam bij het Korps landelijke politiediensten, Dienst Operationele Samenwerking, afdeling Expertise, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Deze unit maakt deel uit van een samenwerkingverband met de Dienst Wegverkeer (RDW) en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)en houdt zich onder meer bezig met de technische ondersteuning en coördinatie van technische bevragingen in het kader van voertuigcriminaliteit. Belangrijke aanspreekpartners zijn in dit verband ook de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAvC), fabrikanten en importeurs van voertuigen en werkmaterieel. Gezien mijn achtergrond en werkervaring trad ik gedurende grootschalige rechercheonderzoeken op als technisch aanspreekpunt en begeleidde ik zoekingen (http://www.liv.nl/nl/overliv/Pages/default.aspx).

In 2007 verleende ik technische ondersteuning aan de plaatselijke politie te Curaçao en werd daarbij beëdigd als buitengewoon agent van politie voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

De laatste jaren heb ik me verder gespecialiseerd in het identificeren van afzonderlijke voertuigonderdelen, zoals aandrijfdelen, carrosseriedelen, sleutels, elektronische computer units, autoradio's en navigatiesystemen. Ik verzorgde in deze tijd ook diverse voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen.

Ik ben lid van de International Associating of Autotheft Investigators (http://www.eb-iaati.org/) . Deze vereniging onderhoudt een forum tussen de onderlinge leden, waarbij internationaal informatie wordt uitgewisseld. Ook worden jaarlijks trainingen en seminars in het kader van voertuigcriminaliteit verzorgd. Ik volgde daarvan achtereenvolgens de volgende trainingen; 2007 in Stockholm, 2008 inTallinn, 2009 in Vernon, 2010 in Wrocklaw, 2011 in Boekarest, 2012 in Bratislava.

In 2008 behaalde ik bij het Institue of Motor Industry (UK) http://www.theimi.org.uk/) het certificaat IAATI Autocrime Investigator. In 2010 en 2011 volgde ik tijdens de Duitse Verzekeringsdagen het Sleutel-Seminar. In 2011 volgde ik bij de firma Wendt (http://www.zieh-fix.com/) te Duitsland, vanuit de European Lockmastergroup de gecertificeerde opleiding "Mechanische Opening en Elektronische Manipulatie van Voertuigen" en in 2012 van The International Plant and Equipment Register (http://www.ter-europe.org/)  "Identificatie Werkmaterieel".

Op 01 oktober 2012 heb ik mijn loopbaan bij de politie beëindigd en ben gestart als zelfstandig ondernemer met de eenmanszaak "Koenders Identificatie Techniek" en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56345208. Van de Belastingdienst ontving ik een Verklaring ArbeidsRelatie voor het jaar 2012, 2013 en 2014.

 

Op 22 april 2013 ben ik door het College van Toetsing en Advies als getoetste deskundige akkoord bevonden en ingeschreven in de databank van de Landelijke DeskundigheidsMakelaar, vakgebied voertuigidentificatie.

Zie voor info over LDM:

https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/landelijkedeskundigheidsmakelaars/Pages/overldm.aspx

https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/landelijkedeskundigheidsmakelaars/Pages/LandelijkeDeskundigheidsmakelaar.aspx